Start

Välkommen till oss

Hägnander & Larsson AB är verktygsmakare med inriktning på formverktyg, pressverktyg och legotillverkning. Vi har lång erfarenhet, bred maskinpark och en stark vilja att hjälpa våra kunder på bästa sätt. Ständiga förbättringar av tillverkning, kvalité, logistik och organisation bidrar till att vi kan behålla vår position som en attraktiv partner och leverantör. Vi jobbar åt både stora och små företag inom olika branscher. Vår mekaniska verkstad ligger i Götene och vi är 5 anställda.

Formverktyg Hägnander Lar
Pressverktyg Hägnander Larsson
Stanshuvud med stans
Legotillverkning Hägnander Larsson
Heatlock Reservdelar Formverktyg

Formverktyg - Reparationer och ändringar

 

Hägnander & Larsson AB är verktygsmakare som utför underhåll, ändringar och reparationer av formverktyg för formsprutning av plastdetaljer. Vår specialite är små och medelstora formverktyg (upp till 1 ton) med avancerad geometri, men vi utför även verktygsservice åt formsprutningsföretag med större verktyg. I de fallen behöver formverktygen demonteras på plats hos kund innan de skickas till oss. Vi hjälper gärna till med demontering, montering samt andra verktygsmakaruppgifter ute hos kund. Ett flertal av våra kunder använder sig av denna helhetsservice eftersom det avlastar deras egna verktygsavdelning. Då ett formverktyg är en gjutform för plast, kallas det ibland även för plastverktyg.

Pressverktyg (stans, klipp, bock) - Tillverkning, reparation

 

Tillverkning av pelarstyrda pressverktyg för plåt (plåtformningsverktyg) så som följdverktyg, stansverktyg, bockverktyg och klippverktyg för plåt med tjocklek 0,2 - 8,0 mm. Hög grad av kundanpassning och relativt korta ledtider är vår styrka. Samtliga pressverktyg ritas upp i 3D CAD innan produktionen startar. Utöver tillverkning av stansverktyg, bockverktyg, klippverktyg och följdverktyg utför vi även reparationer, ombyggnationer samt förebyggande underhåll. Det finns många delar i ett pressverktyg som slits och i de flesta fallen är det stansar, klipp, dynor och bussningar som går sönder. Underleverantörer till fordonsindustrin i Skövde, Vara och Falköping är viktiga kunder till oss.

Maskindelar och reservdelar - Tillverkning och reparation

 

Vi utför tillverkning av maskindelar och reservdelar till olika slags maskiner. Med kort varsel kan vi tillverka en ny maskindel/reservdel enligt dina specifikationer, oavsett om det finns ritningsunderlag eller inte. Ta med dig den defekta maskindelen/komponenten till oss så mäter vi upp den och tillverkar en ny. Reparationer och förbättringar av befintliga maskindelar hjälper vi även till med. Klippskär till excenterpressar, kugghjul till vävmaskiner, industrimaskiner och vedmaskiner, hydraulblock till flispannor, axlar till bärgningsbilar, utrustning till valsverk, reservdelar till grävmaskiner samt klippverktyg till kapmaskiner är några exempel på detaljer som vi genom åren tillverkat. Slipning av skär/stål till kvarnar och flishuggar utför vi även regelbundet åt laboratorier och sågverk. 

Legotillverkning - Tillverkning av det ni önskar


Välkommen till oss med legojobb. Vi har en komplett mekanisk verkstad i Götene där vi kan legotillverka det mesta. De tjänster som vi erbjuder är svarvning, fräsning, höghastighetsfräsning, trådgnistning, hålgnistning, sänkgnistning, planslipning, rundslipning, härdning och anlöpning, putsning och polering, hydraulpressning samt CAD/ritningsunderlag. Legotillverkning av detaljer i metall och plast sker bl.a. åt kunder i Lidköping, Skara, Grästorp, Trollhättan, Mariestad och Skövde. Våra kunder anlitar oss både för att tillverka kompletta detaljer (där vi står för material och arbete) eller för att enbart utföra ett visst arbetsmoment, exempelvis härdning eller trådgnistning. Vi legotillverkar bl.a kugghjul/kedjedrev, skär/stål, axlar/tappar, hylsor/bussningar, backar. 

HEATLOCK - Återförsäljare för Heatlock i Sverige


Hägnander & Larsson AB säljer reservdelar och varmkanalsystem från Heatlock på den svenska marknaden. Våra kunder använder Heatlock varmkanalsystem både vid tillverkning av nya formverktyg samt vid reparation och underhåll av befintliga. Heatlock grundades ursprungligen i Skara som Nils Helldin AB. Företaget har idag 30 års erfarenhet av tillverkning av varmkanalsystem och har försäljning över hela världen. Några exempel på vanliga reservdelar som vi säljer är varmdysor, munstycken, spetsar, värmeelement, O-ringar, tempgivare.

Välkommen att höra av dig om du vill köpa Heatlock verktygsdelar eller om du vill ha en reservdelskatalog.  

Verktygsmakare

Vad är en verktygsmakare?

Verktygsmakare (verktygstekniker) är en person som tillverkar och utför servie av verktyg till maskiner inom industrin. Vanligtvis handlar det om formverktyg för formsprutning i plast (plastverktyg) eller pelarstyrda pressverktyg för plåt (plåtformningsverktyg), exempelvis klippverktyg, stansverktyg, bockverktyg, följdverktyg eller maskinverktyg. Jiggar och fixturer är även föremål som verktygsmakare skapar. Verktygsstål, stål avsett för tillverkning av verktyg för skärande eller formande bearbetning, är utgångsmaterial vid tillverkning av press- och formverktyg. Verktygsmakare har ett varierat jobb och får vara med om både tillverkning av nya verktyg samt reparation och ombyggnation av befintliga plastverktyg, plåtverktyg och maskinverktyg. Inledningsvis konstrueras och ritas verktyget upp i CAD. Därefter skrivs ritningar ut och arbetet i verkstaden startar. Vissa verktygsmakare bygger verktygen från början till slut (inklusive konstruktion/ritning) medan andra verktygsmakare är specialiserade på specifika arbetsmoment. De arbetsmoment som ingår vid verktygstillverkning kan göras för hand (bänkarbete), i manuellt styrda verktygsmaskiner och/eller i CNC-styrda maskiner. Maskiner för fräsning, svarvning, trådgnistning, sänkgnistning, härdning och slipning är vanligt förekommande i mekaniska verkstäder (verktygsmakerier) där verktygsmakare arbetar. Pelarstyrda pressverktyg till hydraulpressar och excenterpressar för stansning, bockning och prägling av plåt. Mekanisk verkstad med härdutrustning benämns som härdverkstad. Det finns olika härdverkstäder i Sverige. 


Vilken utbildning krävs för att bli verktygsmakare? 

För att bli verktygsmakare / verktygstekniker i Sverige kan man gå det treåriga Industritekniska programmet eller vuxenutbildning CNC-operatör. Sedan gäller det att finna en arbetsplats där man får praktisera och vidareutveckla sina kunskaper. Det tar många år innan en nyutbildad verktygsmakare får tillräckligt med fördjupade kunskaper för att förstå industrins behov av verktyg för plast, gummi och plåt. Konstruera och rita underlag, bereda program samt köra styrda bearbetningsmaskiner, räkna på skärdata inför manuell svarvning och fräsning, utföra avancerade bänkarbeten, svetsa med MIG, TIG och laser, osv, är några kunskaper som efterfrågas. Vad en verktygsmakare tjänar beror framförallt på vilka kompetenser och erfarenheter som personen besitter.

Partnerskap

Det är värdefullt med ett gott samarbete mellan kunder och leverantörer. 

Vi eftersträvar långsiktiga och stabila relationer där alla parter blir vinnare. Kunskap, kvalitet, anpassningsbarhet och trevlighet är för oss nyckelord.

Det kallar vi partnerskap.

Hägnander & Larsson AB - Finmekanisk verkstad i Götene.

Formverktyg för formsprutning i plast, pelarstyrda pressverktyg för plåtdetaljer samt legotillverkning av olika produkter.

Mekanisk verkstad med maskinpark för:

 

CNC-svarvning 

Manuell svarvning

CNC-fräsning

Manuell fräsning

Höghastighetsfräsning

Sänkgnistning 

Starthålsgnistning 

Trådgnistning

Planslipning

Putsning och polering

Härdning och anlöpning

Hydraulpressning 50t

3D Printing plast

CAD/ritningsunderlag

Försäljning av Heatlock

Lasermärkning